Side-by-side фрижидери

RM6400FMX

RM6400FMX

Side-by-side фрижидери

Нето запремнина (l)
438 + 92 +92
Технологија на ладење
Total No Frost
Енергетска класа
A+

RM3400FHX

RM3400FHX

Side-by-side фрижидери

Нето запремнина (l)
217 + 112
Технологија на ладење
Total No Frost
Енергетска класа
A+

RB5200FMX1

RB5200FMX1

Side-by-side фрижидери

Нето запремнина (l)
338 + 175
Технологија на ладење
Total No Frost
Енергетска класа
A+

Комбинирани фрижидери

RC4200FMX

RC4200FMX

Комбинирани фрижидери

Нето запремнина (l)
316 + 100
Технологија на ладење
Total No Frost
Енергетска класа
A+

RC3400FHX

RC3400FHX

Комбинирани фрижидери

Нето запремнина (l)
243 + 95
Технологија на ладење
Total No Frost
Енергетска класа
A+

RC3100FHX

RC3100FHX

Комбинирани фрижидери

Нето запремнина (l)
223 + 73
Технологија на ладење
Frost Free
Енергетска класа
A+

Фрижидери со двојна врата

RD2500H

RD2500H

Фрижидери со двојна врата

Нето запремнина (l)
199 + 53
Технологија на ладење
Самонатопувачко
Енергетска класа
A+

RD2400M

RD2400M

Фрижидери со двојна врата

Нето запремнина (l)
199 + 41
Технологија на ладење
Рачно натопување
Енергетска класа
A+

RD2100H

RD2100H

Фрижидери со двојна врата

Нето запремнина (l)
171 + 41
Технологија на ладење
Самонатопувачко
Енергетска класа
A+

Фрижидери со една врата

RS2300H

RS2300H

Фрижидери со една врата

Нето запремнина (l)
210 + 15
Технологија на ладење
Самонатопувачко
Енергетска класа
A+

RS2400H

RS2400H

Фрижидери со една врата

Нето запремнина (l)
240
Технологија на ладење
Самонатопувачко
Енергетска класа
A+

RS2400M

RS2400M

Фрижидери со една врата

Нето запремнина (l)
235
Технологија на ладење
Рачно натопување
Енергетска класа
A+

Вертикални замрзнувачи

RU1600H

RU1600H

Вертикални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
163
Енергетска класа
A+
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
8

RU0900M

RU0900M

Вертикални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
83
Енергетска класа
A+
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
6

RU0800H

RU0800H

Вертикални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
85
Енергетска класа
A+
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
4

Хоризонтални замрзнувачи

RH3200H

RH3200H

Хоризонтални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
316
Енергетска класа
A
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
23

RH2950M1

RH2950M1

Хоризонтални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
290
Енергетска класа
A+
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
14

RH2000H1

RH2000H1

Хоризонтални замрзнувачи

Нето запремнина (l)
200
Енергетска класа
A
Капацитет на замрзнување (kg/24h)
11
NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
На почетокот