Фрижидери Со Една Врата - Tesla

На оваа врата никогаш нема да морате да чукате. Позади нив ве чека најдобра добродошлица и тоа за секој дел на денот и ноќта.

RS0902M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 93 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 472 x 850 x 450

RS0400M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 43 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 472 x 492 x 450

RS1300M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 130 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 553 x 845 x 574

RS1100M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 97 + 16 l
 • Енергетска класа: A++
 • Димензии (шхвхд): 553 x 845 x 574

RS2000M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 177 + 16 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 550 x 1232 x 575

RS2400M

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 235 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 550 x 1420 x 550

RS0901H

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 80 + 10 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 480 x 840 x 500

RS0900H

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 92 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 480 x 840 x 500

RS2400H

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 240 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 550 x 1430 x 580

RS2300H

 • Вид на фрижидер: Фрижидери со една врата
 • Нето зафатнина: 210 + 15 l
 • Енергетска класа: A+
 • Димензии (шхвхд): 550 x 1420 x 580