Стаклокерамички плочи

HV6400TB

HV6400TB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
4
Ширина (mm)
590
Управување
Sensor touch

HV3200TB

HV3200TB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
2
Ширина (mm)
300
Управување
Sensor touch

HV6410MX

HV6410MX

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
4
Ширина (mm)
590
Управување
Сензор

HV6400MB

HV6400MB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
4
Ширина (mm)
590
Управување
Сензор

HV6400SB

HV6400SB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
4
Ширина (mm)
590
Управување
Сензор

HV3200MB

HV3200MB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
2
Ширина (mm)
288
Управување
Сензор

HV3200SB

HV3200SB

Стаклокерамички плочи

Грејни зони
2
Ширина (mm)
300
Управување
Сензор
NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
На почетокот