Индукциски Плотни - Tesla

Ова е модернизам за чист хедонизам, бидејќи и храната може да биде уметност. Со заштеда на енергија, максимална безбедност, моментални реакции и прецизно регулирање на моќноста, Tesla индукциските плотни инкубираат уживање во сите бои и вкусови на храна.

HI6400MB

 • Ширина на плоча: 60 cm
 • Број на зони на греење: 4
 • Контрола: Сензор на допир
 • Останато: Schott Ceran стакло

HI6300MB

 • Ширина на плоча: 60 cm
 • Број на зони на греење: 3
 • Контрола: Сензор на допир
 • Останато: Schott Ceran стакло

HI3200MB

 • Ширина на плоча: 30 cm
 • Број на зони на греење: 2
 • Контрола: Сензор на допир
 • Останато: /