Машината за перење сушење на алишта

WW86490M

WW86490M

Машината за перење сушење на алишта

Капацитет на перење
8 kg
Капацитет на сушење
6 kg
Обртаи на центрифуга
1400

WW86490M

WW86490M

Машината за перење сушење на алишта

Капацитет на перење
8 kg
Капацитет на сушење
6 kg
Обртаи на центрифуга
1400

WW85360M

WW85360M

Машината за перење сушење на алишта

Капацитет на перење
8 kg
Капацитет на сушење
5 kg
Обртаи на центрифуга
1300
NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
На почетокот