Комерцијални клима уреди

CUA-60HVR1

CUA-60HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
60000
Тип на фреон
R410a

CUA-48HVR1

CUA-48HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
48000
Тип на фреон
R410a

CUA-36HVR1

CUA-36HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a

CUA-24HVR1

CUA-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a

CUA-18HVR1

CUA-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a

CCA-60HVR1

CCA-60HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
60000
Тип на фреон
R410a

CCA-48HVR1

CCA-48HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
48000
Тип на фреон
R410a

CCA-36HVR1

CCA-36HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a

CCA-24HVR1

CCA-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a

CCB-18HVR1

CCB-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a

CCB-12HVR1

CCB-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a

C5OU-42HDR1

C5OU-42HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
42000
Тип на фреон
R410a

C4OU-36HDR1

C4OU-36HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a

C4OU-28HDR1

C4OU-28HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
28000
Тип на фреон
R410a

C3OU-27HDR1

C3OU-27HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
27000
Тип на фреон
R410a

C3OU-21HDR1

C3OU-21HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
21000
Тип на фреон
R410a

C2OU-18HDR1

C2OU-18HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a

CSC-18HVR1

CSC-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a

CSC-12HVR1

CSC-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a

CSC-09HVR1

CSC-09HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
9000
Тип на фреон
R410a

CSC-07HVR1

CSC-07HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
7000
Тип на фреон
R410a

CSG-24HVR1

CSG-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a

CSG-18HVR1

CSG-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a

CSG-12HVR1

CSG-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a

CSG-09HVR1

CSG-09HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
9000
Тип на фреон
R410a

CSG-07HVR1

CSG-07HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
7000
Тип на фреон
R410a
NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
На почетокот