Комерцијални клима уреди

CUA-60HVR1 CUA-60HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
60000
Тип на фреон
R410a
CUA-48HVR1 CUA-48HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
48000
Тип на фреон
R410a
CUA-36HVR1 CUA-36HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a
CUA-24HVR1 CUA-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a
CUA-18HVR1 CUA-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a
CCA-60HVR1 CCA-60HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
60000
Тип на фреон
R410a
CCA-48HVR1 CCA-48HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A
Капацитет (Btu)
48000
Тип на фреон
R410a
CCA-36HVR1 CCA-36HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a
CCA-24HVR1 CCA-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a
CCB-18HVR1 CCB-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a
CCB-12HVR1 CCB-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a
C5OU-42HDR1 C5OU-42HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
42000
Тип на фреон
R410a
C4OU-36HDR1 C4OU-36HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
36000
Тип на фреон
R410a
C4OU-28HDR1 C4OU-28HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A+/A+
Капацитет (Btu)
28000
Тип на фреон
R410a
C3OU-27HDR1 C3OU-27HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
27000
Тип на фреон
R410a
C3OU-21HDR1 C3OU-21HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
21000
Тип на фреон
R410a
C2OU-18HDR1 C2OU-18HDR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a
CSC-18HVR1 CSC-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a
CSC-12HVR1 CSC-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a
CSC-09HVR1 CSC-09HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
9000
Тип на фреон
R410a
CSC-07HVR1 CSC-07HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
7000
Тип на фреон
R410a
CSG-24HVR1 CSG-24HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
24000
Тип на фреон
R410a
CSG-18HVR1 CSG-18HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
18000
Тип на фреон
R410a
CSG-12HVR1 CSG-12HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
12000
Тип на фреон
R410a
CSG-09HVR1 CSG-09HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
9000
Тип на фреон
R410a
CSG-07HVR1 CSG-07HVR1

Комерцијални клима уреди

Енергетска класа
A++/A+
Капацитет (Btu)
7000
Тип на фреон
R410a
NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
На почетокот