Skladnost in etika v skupini Comtrade

Comp

Comtrade skupina posluje v skladu z etiko ter spodbuja vrednote v celotni organizaciji. Podjete je osredotočeno na tri ključna področja skladnosti: preventiva, odkrivanje ter ukrepanje. Aktivnosti, ki so organizirane v okviru omenjenih področji, so namenjene zagotavljanju skladnosti poslovanja z veljavno zakonodajo ter internimi pravilniki in postopki.

Skupina Comtrade je vzpostavila ter nenehno izboljšuje svoj sistem skladnosti, glede na spremembe ter poslovne zahteve.

Kodeks ravnanja Skupine Comtrade

Skupina Comtrade ima politiko ničelne tolerance do korupcije, prevare, davčnih utaj, pranja denarja ter financiranje terorizma kot tudi kršitev konkurenčne klavzule. V kolikor ste seznanjeni s katerim od naštetih etičnih kršitev, vas prosimo, da nam pošljete e-mail na compliance@comtrade.com.

Skupina Comtrade od svojih partnerjev pričakuje pošteno ter etično poslovanje, spoštovanje protikorupcijskih in drugih mednarodnih zakonov, sodelovanje pri zahtevah podjetja Comtrade glede informacij ter izogibanje kakršni koli dejavnosti, ki bi lahko kazala na nepravilnosti. Od naših partnerjev pričakujemo, da spoštujejo standard kodeksa poslovanja skupine Comtrade. Za kakršna koli vprašanja ali zahteve v zvezi z njihovimi obveznostmi ter pravicami, se lahko naši partnerji obrnejo na kontaktno osebo v skupini Comtrade, s katero poslovno sodelujejo ali se obrnejo na oddelek za skladnost poslovanja na e-mail naslov compliance@comtrade.com.

NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
Nazaj na vrh