Usklađenost
poslovanja & Etika

Comp

Comtrade Grupa potvrđuje važnost etičkog poslovanja i promoviše ove vrijednosti u cijeloj organizaciji kompanije. Sistem usklađenosti poslovanja Comtrade Grupe je fokusiran na tri ključna nivoa: PREVENCIJA, DETEKCIJA i REAKCIJA. Aktivnosti organizovane u okviru navedenih nivoa imaju za cilj da obezbijede redovno poslovanje, u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom i internim pravilima i procedurama.

Comtrade Grupa je uspostavila i kontinuirano razvija sistem usklađenosti poslovanja, kako bi ga prilagodila promijenjivim poslovnim zahtjevima.

Kodeks ponašanja Comtrade Grupe

Comtrade Grupa ima politiku nulte tolerancije za korupciju, prevare, utaju poreza, pranje novca i finansiranje terorizma, kao i kršenje pravila poštene konkurencije. Ukoliko primijetite bilo kakvo ponašanje koje nije u skladu sa etičkim standardima, možete poslati e-mail na compliance@comtrade.com.

Comtrade Grupa očekuje od svojih partnera da posluju pošteno i etički, da poštuju antikorupcijske i druge zakone širom svijeta, da sarađuju sa kompanijom Comtrade na zahtjevima za informacijama i da izbjegavaju bilo kakvu aktivnost koja uključuje čak i privid neprikladnosti. Zahtijevamo od naših partnera da se pridržavaju standarda sadržanih u Kodeksu ponašanja Comtrade Grupe. Za sva pitanja ili zahtjeve u vezi sa svojim obavezama i pravima, partneri se mogu obratiti kontakt osobi iz kompanije Comtrade Grupe sa kojom imaju poslovni odnos ili Službi za praćenje usklađenosti poslovanja na e-mail compliance@comtrade.com.

NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
Na vrh