Tesla.info | Šta je GPS, a šta A-GPS?

ŠTA JE GPS, A ŠTA A-GPS?

Većina korisnika mobilnih telefona kao jednu od njihovih najkorisnijih funkcija navodi geopozicioniranje. Mogućnost satelitskog navođenja kroz prostor se u najvećoj meri oslanja na GPS tehnologiju kojoj, u zavisnosti od modela telefona, mogu da pomažu i druge srodne tehnologije. Jedna od tih tehnologija je A-GPS.

Vreme čitanja: 3 min.

Zašto je i da li je GPS tehnologiji potreban „pomoćnik“? Šta je zapravo A-GPS i kako radi? Da li će korišćenje telefona kao sredstva za navigaciju (dok ste u romingu) povećati vaš mesečni račun? Odgovore na sva ova pitanja pronaći ćete u nastavku teksta.

 

Šta je i kako radi GPS?

GPS (skraćeno od Global Positioning System) je satelitski sistem za precizno određivanje geografske pozicije bilo gde na Zemlji, sa radijusom greške od oko 5 metara, u idealnim uslovima. U trenutku pisanja ovog teksta u GPS sistemu se nalazi 31 satelit. Prenos informacija između GPS satelita i prijemnika (telefona ili auto-navigatora) se obavlja radio-vezom, pa za korišćenje GPS-a nije potrebna telefonska ili internet veza.

Da bi naš uređaj mogao da odredi svoju poziciju neophodno je da ostvari stabilnu vezu sa minimalno 4 satelita. Iako u teoriji to deluje jednostavno, u praksi postoje brojni faktori koji otežavaju prijem GPS signala, pa je mobilnim telefonima olakšan prijem uz pomoć „asistenta“ koji će im pomagati u radu (A-GPS, skraćeno od Assisted GPS).

A-GPS server je zapravo supermoćni računar koji je u stalnoj vezi sa GPS satelitima. Na osnovu informacije sa vašeg telefona, A-GPS posredstvom interneta šalje povratnu informaciju na osnovu koje će vaš uređaj „znati“ kojim tačno satelitima treba da se „obrati“ i zatraži signal. Dakle, A-GPS tehnologija nije neophodna za navigaciju, ali skraćuje vreme vašeg čekanja sa nekoliko minuta na nekoliko sekundi.

 

Podešavanje telefona za korišćenje A-GPS tehnologije

Iako korišćenje A-GPS tehnologije nije neophodno, mi vam toplo preporučujemo da je aktivirate, pogotovo ako u okviru tarifnog paketa imate internet saobraćaj uključen u mesečnu cenu.

Jedan od telefona koji pored ugrađenog GPS prijemnika ima i podršku za A‑GPS je i TESLA Smartphone 9.2 koji ćemo koristiti i u ovom primeru. U zavisnosti od modela vašeg telefona, kompletan proces se može neznatno razlikovati, ali verujemo da ćete se lako snaći.

Pre svega, uđite u meni za podešavanje (Settings), a zatim potražite opciju po imenu Location.

     

Imajte u vidu da opcija Location mora da bude uključena kako biste uopšte mogli da koristite bilo koju tehnologiju za geopozicioniranje, uključujući GPS i A-GPS. Ukoliko opcija nije aktivirana, postavite „prekidač“ u On položaj kao što je prikazano na slici ispod, a zatim tapnite na opciju Mode.

Sada ćete na ekranu svog telefona videti tri opcije koje određuju način geopozicioniranja:

  1. High accuracy
  2. Battery saving
  3. Device only

Izaberite High accuracy i time ćete svoj telefon podesiti da istovremeno koristi i GPS i A-GPS.

 

Da li se korišćenje navigacije u romingu naplaćuje?

Uz GPS i A-GPS tehnologiju, vašem telefonu je neophodna i mapa putne infrastrukture za zemlje kroz koje putujete. Drugim rečima, GPS sateliti telefonu ili auto-navigatoru samo saopštavaju aktuelne informacije o geografskoj širini i dužini, kao i nadmorskoj visini, ali nemaju informacije o putnim pravcima, ograničenjima brzine i slično. Te informacije ima aplikacija koju koristite za navođenje.

Kod offline aplikacija za navigaciju, mape se čuvaju u internoj memoriji telefona, tako da su uvek dostupne, čak i kada telefon nije povezan sa internetom. Neke od najpoznatijih offline aplikacija za navigaciju su: Sygic, CoPilot, HERE WeGo i iGO.

Druga vrsta aplikacija za navigaciju su takozvane online aplikacije kod kojih se mape preuzimaju sa interneta u realnom vremenu, tokom praćenja vaše rute. Iako na prvi pogled možda ne izgleda tako, online aplikacije za navigaciju imaju svojih prednosti, jer uvek koriste najnovije mape sa najsvežijim informacijama o putnim mrežama. Još jedna od prednosti je i to što online aplikacije koriste znatno manje prostora u internoj memoriji vašeg telefona. Najpoznatija online aplikacija za navigaciju je čuvena Google Maps koja je fabrički instalirana na sve TESLA telefone koji koriste Android operativni sistem.

icon Prijavite se za naš Newsletter!