ŠTA JE GPS, A ŠTA A-GPS?
Vreme čitanja: 3 min 08.08.2019

ŠTA JE GPS, A ŠTA A-GPS?

Većina korisnika mobilnih telefona kao jednu od njihovih najkorisnijih funkcija navodi geopozicioniranje. Mogućnost satelitskog navođenja kroz prostor se u najvećoj meri oslanja na GPS tehnologiju kojoj, u zavisnosti od modela telefona, mogu da pomažu i druge srodne tehnologije. Jedna od tih tehnologija je A-GPS.

Zašto je i da li je GPS tehnologiji potreban „pomoćnik“? Šta je zapravo A-GPS i kako radi? Da li će korišćenje telefona kao sredstva za navigaciju (dok ste u romingu) povećati vaš mesečni račun? Odgovore na sva ova pitanja pronaći ćete u nastavku teksta.

Šta je i kako radi GPS?

GPS (skraćeno od Global Positioning System) je satelitski sistem za precizno određivanje geografske pozicije bilo gde na Zemlji, sa radijusom greške od oko 5 metara, u idealnim uslovima. U trenutku pisanja ovog teksta u GPS sistemu se nalazi 31 satelit. Prenos informacija između GPS satelita i prijemnika (telefona ili auto-navigatora) se obavlja radio-vezom, pa za korišćenje GPS-a nije potrebna telefonska ili internet veza.

Da bi naš uređaj mogao da odredi svoju poziciju neophodno je da ostvari stabilnu vezu sa minimalno 4 satelita. Iako u teoriji to deluje jednostavno, u praksi postoje brojni faktori koji otežavaju prijem GPS signala, pa je mobilnim telefonima olakšan prijem uz pomoć „asistenta“ koji će im pomagati u radu (A-GPS, skraćeno od Assisted GPS).

A-GPS server je zapravo supermoćni računar koji je u stalnoj vezi sa GPS satelitima. Na osnovu informacije sa vašeg telefona, A-GPS posredstvom interneta šalje povratnu informaciju na osnovu koje će vaš uređaj „znati“ kojim tačno satelitima treba da se „obrati“ i zatraži signal. Dakle, A-GPS tehnologija nije neophodna za navigaciju, ali skraćuje vreme vašeg čekanja sa nekoliko minuta na nekoliko sekundi.

Podešavanje telefona za korišćenje A-GPS tehnologije

Iako korišćenje A-GPS tehnologije nije neophodno, mi vam toplo preporučujemo da je aktivirate, pogotovo ako u okviru tarifnog paketa imate internet saobraćaj uključen u mesečnu cenu.

Jedan od telefona koji pored ugrađenog GPS prijemnika ima i podršku za A‑GPS je i TESLA Smartphone 9.2 koji ćemo koristiti i u ovom primeru. U zavisnosti od modela vašeg telefona, kompletan proces se može neznatno razlikovati, ali verujemo da ćete se lako snaći.

Pre svega, uđite u meni za podešavanje (Settings), a zatim potražite opciju po imenu Location.

     

Imajte u vidu da opcija Location mora da bude uključena kako biste uopšte mogli da koristite bilo koju tehnologiju za geopozicioniranje, uključujući GPS i A-GPS. Ukoliko opcija nije aktivirana, postavite „prekidač“ u On položaj kao što je prikazano na slici ispod, a zatim tapnite na opciju Mode.

Sada ćete na ekranu svog telefona videti tri opcije koje određuju način geopozicioniranja:

  1. High accuracy
  2. Battery saving
  3. Device only

Izaberite High accuracy i time ćete svoj telefon podesiti da istovremeno koristi i GPS i A-GPS.


Da li se korišćenje navigacije u romingu naplaćuje?

Uz GPS i A-GPS tehnologiju, vašem telefonu je neophodna i mapa putne infrastrukture za zemlje kroz koje putujete. Drugim rečima, GPS sateliti telefonu ili auto-navigatoru samo saopštavaju aktuelne informacije o geografskoj širini i dužini, kao i nadmorskoj visini, ali nemaju informacije o putnim pravcima, ograničenjima brzine i slično. Te informacije ima aplikacija koju koristite za navođenje.

Kod offline aplikacija za navigaciju, mape se čuvaju u internoj memoriji telefona, tako da su uvek dostupne, čak i kada telefon nije povezan sa internetom. Neke od najpoznatijih offline aplikacija za navigaciju su: Sygic, CoPilot, HERE WeGo i iGO.

Druga vrsta aplikacija za navigaciju su takozvane online aplikacije kod kojih se mape preuzimaju sa interneta u realnom vremenu, tokom praćenja vaše rute. Iako na prvi pogled možda ne izgleda tako, online aplikacije za navigaciju imaju svojih prednosti, jer uvek koriste najnovije mape sa najsvežijim informacijama o putnim mrežama. Još jedna od prednosti je i to što online aplikacije koriste znatno manje prostora u internoj memoriji vašeg telefona. Najpoznatija online aplikacija za navigaciju je čuvena Google Maps koja je fabrički instalirana na sve TESLA telefone koji koriste Android operativni sistem.

NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
Na vrh