Politika privatnosti

 1. UVOD

Ova politika privatnosti (Politika privatnosti) uspostavljaju načine na koje Comtrade Distribution d.o.o. Beograd i sa njom povezane kompanije mogu da prikupljaju i obrađuju Vaše podatke o ličnosti.

U tekstu ove Politike privatnosti:

Time što posećujete neku od naših interet stranica, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo Vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona.

 

 1. NAŠI KONTAKTI:

Naziv: Comtrade Distribution d.o.o Beograd

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 125i, 11070 Beograd, Srbija, E-pošta: kontakt@tesla.info

Lice za zaštitu podataka o ličnosi: Dejan Perkovski; kontakt mail: Dejan.Perkovski@tesla.info.

 

 1. PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti koje ste nam dali, one koje smo zakonito prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

 

 1. CILJEVI OBRADE

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti za sledeće svrhe:

 1. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 

 1. OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo da otkrijemo Vaše podatke o ličnosti:

 

 1. PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI VAN EU/EEZ

Možemo da prenosimo Vaše podatke o ličnosti korisnicima koji se nalaze van EU/EEZ („treće zemlje“), našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takvo prenošenja podataka štite sledeće bezbednosne mere:

–Evropska komisija je odlučila da određene treće zemlje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite;

–Evropska komisija, zbog lokalnog zakonodavstva ili međunarodnih obaveza određene zemlje, nije odlučila da dotična zemlja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da osiguramo da Vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite. To znači da ćemo koristiti Standardne ugovorne klauzule odobrene od strane Evropske komisije za slučajeve prenošenja podataka u zemlje koje nisu označene kao zemlje sa dovoljnim nivoom zaštite. Standardne ugovorne klauzule su dostupne na mnogim jezicima na sledećem linku:  http://eur-lex.europa.eu./legal-content/EN/TXT/?qid=1401799946706&uri=CELEX:32010D0087. Za više informacija o tome kako koristimo Standardne ugovorne klauzule, možete da nas kontaktirate na e-adresu: kontakt@tesla.info

U ostalim slučajevima, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo u treće zemlje samo na osnovu Vaše izričite saglasnosti.

 

 1. VREME ČUVANJA

Čuvamo Vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo ispunili na to primenjive zakonske uslove. Kada je pravni osnov za obradu Vaših podataka o ličnosti Vaš pristanak, čuvamo ih dok ne povučete pristanak.

 

 1. ZAŠTITA I OBEZBEĐENJE

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo Vaše podatke o ličnosti od gubljenja, zloupotrebe i neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo Vaše podatke o ličnosti, i zahtevamo od naših obrađivača podataka da i oni štite Vaše podatke o ličnosti, po ugovornoj osnovi.

 

 1. VAŠA PRAVA

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih važećim propisima,  imate pravo da zahtevate pristup Vašim podacima o ličnosti, da Vaši podaci budu ispravljeni, obrisani ili da ograničite gore navedenu obradu, kao i da uložite prigovor na obradu i na prenos podataka. Takođe imate pravo da ne budete predmet odluke koja je bazirana isključivo na automatskoj obradi, ukljujući profilisanje, što proizvodi pravne posledice ili utiče na Vas značajno.

Kada Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, bez uticaja na dopuštenost obrade pre opoziva pristanka,ako je obrada vršena na osnovu Vašeg pristanka

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu: kontakt@tesla.info

Takođe imate pravo da uložite žalbu organu nadležnom za nadzor.

 

 1. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće da bismo obezbedili da od našeg vebsajta dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu i o Vašem ponašanju na internetu. Ta vrsta prikupljenih informacija može da uključuje Vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje Vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće, molimo Vas da pogledajte naša Pravila o kolačićima objavljena pri dnu internet stranice.

 

 1. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica.  Mi ih ne kontrolišemo, nismo ni u kakvoj vezi sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkove ka drugim internet stranicama postavljamo samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim  internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Politike privatnosti.

 

 1. IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ovu Politiku privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažuriranja Politike privatnosti postavljaćemo na odgovarajuće internet stranice Comtrade-a ili ćemo Vam ih na zahtev slati.

NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
Na vrh