Uslovi korištenja

PAŽNJA: UPOTREBOM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠTENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMJENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT. Comtrade može izmjeniti ove Uslove u bilo kom trenutku izmjenama u ovom tekstu. Trebalo bi da posjetite ovu stranicu s vremena na vrijeme da provjerite ažurne Uslove, jer ste njima zakonski vezani. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nadjačane eksplicitnim zakonskim aktima ili saopštenjima istaknutim na drugim stranicama ovog sajta.

 

UPOTREBA INTERNET SAJTA

Sav materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu “Sajt”) je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti intelektualne svojine. Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mjestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sve naznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom dokumentu zadržite u svim kopijama. Ne možete mijenjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi materijal dostupan za preuzimanje ili korištenje preko ovog sajta koji posjeduje sopstvene uslove korištenja ili licenciranja nalazi se pod zaštitom tih uslova. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova, vaša dozvola za upotrebu sajta će biti povučena i bićete obavezni da odmah uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako je eksplicitno drugačije naznačeno ovdje ili na nekoj drugoj stranici ovog sajta, ništa ovdje sadržano, bilo izričito, prećutno, odricanjem ili na drugi način, vam ne daje pravo da koristite bilo koji dio intelektualne svojine koju ste pronašli na Sajtu.

 

UPOTREBA SOFTVERA

Ukoliko preuzmete bilo kakav softver sa ovog Sajta (u daljem tekstu “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa njegovim uslovima licenciranja (“Sporazum o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smijete preuzeti ili instalirati Softver prije nego što ste pročitali i prihvatili Sporazum o licenciranju softvera.

 

INFORMACIJE

Svi materijali, povratne informacije ili druge vrste informacija koje dostavite ovom Sajtu ili Comtrade-u povodom ovog sajta (“Informacije”) neće biti smatrani za povjerljive ili vlasničke. Comtrade će biti isključivi vlasnik svih informacija prikupljenih na Sajtu ili u vezi sa njim. Comtrade nema nikakve obaveze u odnosu na takve informacije i slobodan je da ih koristi bez ograničenja za bilo koje svrhe (kao što je upotreba, reprodukcija, modifikacija, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora.

Zabranjeno je postavljati ili prenositi na Sajt ili sa njega bilo kakve protivzakonite, preteće, klevetničke, ponižavajuće, obscene, pornografske ili druge materijale koji krše bilo koje zakone.

 

Comtrade zadržava pravo da prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog Sajta da bi ispunio vaše zahtjeve ili potrebe. Svako prikupljanje takvih informacija na ovim stranicama biće sprovedeno u skladu sa pravilima o privatnosti sadržanom na ovim internet stranicama, kao i važećim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Neke stranice ovog Sajta bi mogle pohranjivati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na vašem računaru. Kolačići nam daju odgovor na pitanje kako i kada je stranica ovog Sajta posjećena i koliko ljudi je posjetilo. Ova tehnologija ne skuplja informacije o vašem ličnom identitetu, umjesto toga, informacije se nalaze u zbirnoj formi. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unaprijedimo svoj Sajt.

 

LINKOVI NA DRUGE SAJTOVE

Linkovi sadržani na Sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za vas. Comtrade nije pregledao sadržaj ovih sajtova, ne kontroliše ih i nije odgovoran za bilo koji od ovih sajtova ili njihove sadržaje. Stoga, Comtrade nije njihov predstavnik, ne pruža nikakve garancije i ne prihvata obaveze u vezi sa ovim sajtovima ili bilo kojim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći, ili sa rezultatima koji su posljedica njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg Sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

OGRANIČENJE GARANCIJA

 

INFORMACIJE, PROIZVODI, MATERIJALI I/ILI USLUGE (“SADRŽAJ”) PRIKAZAN NA OVOM SAJTU JE PRIKAZAN “KAO TAKAV” BEZ IKAKVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE. COMTRADE SE EKSPLICITNO OGRANIČAVA DO MAKSIMALNOG STEPENA ODREĐENOG ZAKONOM, OD BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE STATUTARNE ILI BILO KOJE DRUGE GARANCIJE ILI ZASTUPNIŠTVA, UKLJUČUJUĆI GARANCIJE TRŽIŠNE ISPLATIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI POŠTOVANJA INTELEKTUALNIH ILI SVOJINSKIH PRAVA. SADRŽAJ ČINE ISKLJUČIVO INFORMACIJE OPŠTE PRIRODE, KOJE NISU NAMIJENJENE ZA RJEŠAVANJE SPECIFIČNIH SITUACIJA ILI ZA NEKU KONKRETNU OSOBU ILI ENTITET, I KOJE NE PREDSTAVLJAJU PROFESIONALNI SAVJET.

U MAKSIMALNOM STEPENU KOJI ZAKON DOZVOLJAVA, COMTRADE NE DAJE GARANCIJE ZA TAČNOST, PRIMENJIVOST, POUZDANOST I KOMPLETNOST SADRŽAJA NA OVOM SAJTU, KAO NI GARANCIJU NEPREKIDNOG RADA, PRAVOVREMENOSTI, BEZBJEDNOSTI ILI ODSUSTVA GREŠAKA. COMTRADE MOŽE PROMJENITI SADRŽAJ OVOG SAJTA ILI PROIZVODE I CIJENE NAVEDENE NA SAJTU U BILO KOJE VRIJEME I BEZ PRETHODNOG UPOZORENJA. SADRŽAJ NA OVOM SAJTU MOŽE BITI ZASTARIO, A COMTRADE SE NE OBAVEZUJE DA GA AŽURIRA. SADRŽAJ OBJAVLJEN NA OVOM SAJTU MOŽE SE ODNOSITI NA PROIZVODE, PROGRAME ILI USLUGE KOJI NISU DOSTUPNI U VAŠOJ ZEMLJI. KONSULTUJTE SE SA COMTRADE-OVOM LOKALNOM KANCELARIJOM U VEZI PROIZVODA, PROGRAMA ILI USLUGA KOJE SU VAM NA RASPOLAGANJU

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

U MAKSIMALNOM STEPENU DOZVOLJENOM ZAKONOM, COMTRADE, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLJED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLJEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDJE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

 

Svi nazivi, logotipi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovom Sajtu su registrovani zaštitni znaci odgovarajućih kompanija u okviru Comtrade Group ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

Poslednja revizija 02.06.2014.

NEWSLETTER envelope-1px
back-to-top
Na vrh