Servis - Tesla

ПРОНАJДЕТЕ СЕРВИС

Брзо и лесно пронајдете сервис така што ќе ја селектирате категоријата на која припаѓа вашиот уред. Во истиот момент ќе ви се прикаже контакт број на овластен сервис кој ќе пронајде решение за вашиот проблем.

Telefon: 02/ 25 28 913
Adresa: Булевар Киро Глигоров бр.13
Email: service.mk@comtrade.com
Website: www.comtradedistribution.com
Telefon: 02/ 25 28 913
Adresa: Булевар Киро Глигоров бр.13
Email: service.mk@comtrade.com
Website: www.comtradedistribution.com
Telefon: 02/ 25 28 912
Adresa: Булевар Киро Глигоров бр.13
Email: service.mk@comtrade.com
Website: www.comtradedistribution.com
Telefon: 02/ 25 28 999
Adresa: Булевар Киро Глигоров бр.13
Email: service.mk@comtrade.com
Website: www.comtradedistribution.com
Telefon: 2050-320;
2050- 319;
078/393-061;
Adresa: Видео Дата дооел Скопје
Ул. Февруарски Поход
Email: info@videodata.com.mk
Website: www.videodata.com.mk