Вградни Рерни - Tesla

Будат вкусови и ја олеснуваат правилната подготовка на храната, како и планирањето на секојдневниот живот и слободното време. И секако, помага да го оживеете секој рецепт и да уживате во друштво на маса.

BO300MX

  • Функции: 4
  • Зафатнина: 70L
  • Боја: црно стакло

BO900MX

  • Функции: 9
  • Зафатнина: 70 l
  • Боја: inox

BO600MB

  • Функции: 8
  • Зафатнина: 70 l
  • Боја: црно стакло