Вградни Рерни - Tesla

Будат вкусови и ја олеснуваат правилната подготовка на храната, како и планирањето на секојдневниот живот и слободното време. И секако, помага да го оживеете секој рецепт и да уживате во друштво на маса.

BO900SX

 • Функции: 8
 • Зафатнина: 80L
 • Боја: Inox

BO800SX

 • Функции: 7
 • Зафатнина: 60L
 • Боја: Inox

BO700SX

 • Функции: 5
 • Зафатнина: 56L
 • Боја: Inox

BO600SX

 • Функции: 5
 • Зафатнина: 60L
 • Боја: Inox

BO300SX

 • Функции: 5
 • Зафатнина: 56L
 • Боја: Inox

BO300MX

 • Функции: 4
 • Зафатнина: 70L
 • Боја: црно стакло

BO900MX

 • Функции: 9
 • Зафатнина: 70 l
 • Боја: inox

BO600MB

 • Функции: 8
 • Зафатнина: 70 l
 • Боја: црно стакло