Машини За Садови - Tesla

Со штедливи садоперачи, избор на различни димензии за секоја кујна и широк спектар на функции, повеќе не сте осудени на садови , а вие оставате повеќе време за себе и за оние кои ви се потребни.

WD660MX

 • Енергетска класа: A++
 • Капацитет на перење: 12
 • Број на програми: 7
 • Број на температура: 8
 • Ниво на бучава: 49 dB

WD660M

 • Енергетска класа: A++
 • Капацитет на перење: 12
 • Број на програми: 7
 • Број на температура: 8
 • Ниво на бучава: 49 dB

WD460MX

 • Енергетска класа: A++
 • Капацитет на перење: 9
 • Број на програми: 7
 • Број на температура: 8
 • Ниво на бучава: 49 dB

WD460M

 • Енергетска класа: A++
 • Капацитет на перење: 9
 • Број на програми: 7
 • Број на температура: 8
 • Ниво на бучава: 49 dB