Tesla.info | Klime Standard

И ВО ЛЕТО И ВО ЗИМА, УЖИВАЈ СО КЛИМА

Со поволна цена, тивка работа, почист воздух, програмирање по желба и многу корисни функции како што се автоматска дијагностика, restart и одмрзнување, Tesla Standard клима уредите нудат и свежина на природата благодарејќи на филтерот со витамин C, јонизаторот на атмосферата и технологијата за елиминација на мувла и бактерии.

TC25H3-0922D

 • Енергетска класа: D / D
 • Капацитет на ладење: 2500 W
 • Капацитет на греење: 2500 W
 • Моќност на ладење: 920 W
 • Моќност на греење: 880 W

TC51H3-1822D

 • Енергетска класа: E / E
 • Капацитет на ладење: 4800 W
 • Капацитет на греење: 5100 W
 • Моќност на ладење: 1925 W
 • Моќност на греење: 1850 W

TC32H3-1222D

 • Енергетска класа: D / D
 • Напојување220: 220-240V / 50Hz
 • Капацитет на ладење: 3000 W
 • Капацитет на греење: 3200 W
 • Моќност на ладење: 1120 W
 • Моќност на греење: 1100 W

TC61H3-24410A

 • Енергетска класа: A / A
 • Капацитет на ладење: 6400 W
 • Капацитет на греење: 6600 W
 • Моќност на ладење: 1990 W
 • Моќност на греење: 1828 W

TC61H3-24410B

 • Енергетска класа: B / B
 • Капацитет на ладење: 6100 W
 • Капацитет на греење: 6200 W
 • Моќност на ладење: 2000 W
 • Моќност на греење: 1410 W

TC51H3-18410A

 • Енергетска класа: A / A
 • Капацитет на ладење: 5100 W
 • Капацитет на греење: 5500 W
 • Моќност на ладење: 1590 W
 • Моќност на греење: 1523 W

TC51H3-18410B

 • Енергетска класа: B / A
 • Капацитет на ладење: 5030 W
 • Капацитет на греење: 5100 W
 • Моќност на ладење: 1665 W
 • Моќност на греење: 1410 W

TC32H3-12410A

 • Енергетска класа: A / A
 • Капацитет на ладење: 3200 W
 • Капацитет на греење: 3550 W
 • Моќност на ладење: 995 W
 • Моќност на греење: 983 W

TC32H3-12410B

 • Енергетска класа: B / B
 • Капацитет на ладење: 3200 W
 • Капацитет на греење: 3500 W
 • Моќност на ладење: 1060 W
 • Моќност на греење: 1025 W

TC25H3-09410A

 • Енергетска класа: A / A
 • Капацитет на ладење: 2700 W
 • Капацитет на греење: 2750 W
 • Моќност на ладење: 840 W
 • Моќност на греење: 760 W

TC51H3-18410IA

 • Енергетска класа: A++ / A+
 • Капацитет на ладење: 5100 W
 • Капацитет на греење: 5200 W
 • Моќност на ладење: 1600 W
 • Моќност на греење: 1400 W

TC35H3-12410IA

 • Енергетска класа: A+ / A
 • Капацитет на ладење: 3500 W
 • Капацитет на греење: 3600 W
 • Моќност на ладење: 1090 W
 • Моќност а греење: 990 W

TC61H3-24410IA

 • Енергетска класа: A+ / A+
 • Капацитет на ладење: 6100 W
 • Капацитет на греење: 6100 W
 • Моќност на ладење: 1900 W
 • Моќност на греење: 1680 W

TC25H3-09410C

 • Енергетска класа: C / C
 • Капацитет на ладење: 2500 W
 • Капацитет на греење: 2500 W
 • Моќност на ладење: 840 W
 • Моќност на греење: 760 W

TC35V3-12410IA

 • Енергетска класа: A++/A+
 • Капацитет на ладење: 3500W
 • Капацитет на греење: 3600W
 • Моќност на ладење: 1090W
 • Моќност на греење: 990W

TC50V3-18410IA

 • Енергетска класа: A++/A+
 • Капацитет на ладење: 5000W
 • Капацитет на греење: 5000W
 • Моќност на ладење: 1550W
 • Моќност на греење: 1450W

TA36FFLL-12410IA

 • Енергетска класа: A++/A+
 • Капацитет на ладење: 3200W
 • Капацитет на греење: 3500W
 • Моќност на ладење: 997W
 • Моќност на греење: 970W

TA53LLML-18410IAW

 • Енергетска класа: A++/A+
 • Капацитет на ладење: 5000W
 • Капацитет на греење: 5100W
 • Моќност на ладење: 1548W
 • Моќност на греење: 1410W

TA71LLML-24410IAW

 • Енергетска класа: A++/A+
 • Капацитет на ладење: 6700W
 • Капацитет на греење: 6800W
 • Моќност на ладење: 2070W
 • Моќност на греење: 1880W

TA33FFLL-12410A

 • Енергетска класа: A/A
 • Капацитет на ладење: 3300W
 • Капацитет на греење: 3450W
 • Моќност на ладење: 1028W
 • Моќност на греење: 955W