TC32H3-12410IA TC35H3-12410IA

 • Енергетска класа: A+ / A
 • Капацитет на ладење: 3500 W
 • Капацитет на греење: 3600 W
 • Моќност на ладење: 1090 W
 • Моќност а греење: 990 W

TC51H3-18410IA

 • Енергетска класа: A++ / A+
 • Капацитет на ладење: 5100 W
 • Капацитет на греење: 5200 W
 • Моќност на ладење: 1600 W
 • Моќност на греење: 1400 W

TC61H3-24410IA

 • Енергетска класа: A+ / A+
 • Капацитет на ладење: 6100 W
 • Капацитет на греење: 6100 W
 • Моќност на ладење: 1900 W
 • Моќност на греење: 1680 W